Phân tích chỉ tiêu môi trường - Chất rắn (TSS)

0 Lượt xem: | Nhận xét: 1 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Phân tích chỉ tiêu môi trường - Chất rắn (TSS) Phân tích chỉ tiêu môi trường - Chất rắn (TSS)
9/10 356 bình chọn

I - GIỚI THIỆU CHUNG
1. Ý nghĩa môi trường
Chất rắn trong nước bao gồm các chất tồn tại ở dạng lơ lửng và dạng hòa tan. Chất rắn ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước hoặc nước thải, các nguồn nước có hàm lượng chất rắn cao thường có vị và có thể tạo nên các phản ứng lý học không thuận lợi cho người sử dụng. Nước cấp có hàm lượng cặn lơ lửng cao gây nên cảm quan không tốt. Ngoài ra hàm lượng cặn lơ lửng còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong việc kiểm soát quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.

2. Các định nghĩa
Chất rắn tổng cộng là lượng chất rắn trong cốc sau khi làm bay hơi nước trong mẫu và làm khô trong tủ sấy ở nhiệt độ xác định, bao gồm tổng hàm lượng các chất rắn lơ lửng (phần tổng lượng chất rắn còn lại trên giấy lọc) và hàm lượng chất rắn hòa tan (phần đi qua giấy lọc).
Chất rắn ổn định là phần còn lại của chất rắn tổng cộng, lơ lửng và hòa tan sau khi đốt với thời gian xác định và ở nhiệt độ thích hợp.

Chất rắn bay hơi là trọng lượng mất sau khi đốt.

Việc xác định chất rắn ổn định và chất rắn bay hơi không được phân biệt một cách rõ ràng giữa chất vô cơ và chất hữu cơ vì khối lượng mất đi sau khi đốt không phải là các chất hữu cơ, nó bao gồm cả khối lượng mất đi do phân hủy hoặc do bay hơi của một vài loại muối vô cơ.

3. Nguyên tắc
Mẫu đã khuấy trộn đều được làm bay hơi trong cốc đã cân và làm khô đến trọng lượng không đổi trong tủ sấy ở nhiệt độ 103 ÷ 105 0C. Độ tăng trọng lượng cốc chính là khối lượng chất rắn tổng cộng. Nếu tiếp tục nung cốc ở 550 ± 50 0C thì độ tăng trọng lượng của cốc sau khi nung so với trọng lượng cốc không ban đầu chính là hàm lượng chất rắn ổn định.

Mẫu đã khuấy trộn đều được lọc qua giấy lọc sợi thủy tinh (đã xác định trọng lượng ban đầu), sau đó làm khô giấy lọc có cặn đến trọng lượng không đổi ở nhiệt độ 103 ÷ 105 0C. Độ tăng trọng lượng giấy lọc sau khi sấy là hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng.
Tổng chất rắn lơ lửng = chất rắn tổng cộng  - tổng chất rắn hòa tan
Chất rắn ổn định = chất rắn tổng cộng - chất rắn bay hơi

4. Các trở ngại
Loại phễu lọc, kích thước lỗ, độ rộng, diện tích, độ dày của giấy lọc và tính chất vật lý của cặn như: kích thước hạt, khối lượng các chất giữ lại trên giấy lọc là các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân tích chất rắn hòa tan.

Nhiệt độ làm khô có vai trò quan trọng, ảnh hưởng mạnh đến kết quả vì khối lượng mất đi do sự bay hơi các chất hữu cơ, nước liên kết, nước tinh thể và các khí từ việc phân hủy hóa học do gia nhiệt, cũng như trọng lượng thu được do oxy hóa, phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian nung nóng.
Mẫu có hàm lượng dầu và mỡ cao cũng ảnh hưởng đến kết quả phân tích, do khó làm khô đến trọng lượng không đổi trong thời gian thích hợp.

II  - DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ
1. Cốc được làm từ vật liệu sau
- Sứ
- Platin
- Thủy tinh có hàm lượng silicat cao.
2. Tủ nung: có nhiệt độ 550 ± 50 0C.
3. Bếp nung cách thủy.
4. Bình hút ẩm, có chứa chất hút ẩm chỉ thị màu đối với độ ẩm khác nhau.
5. Tủ sấy có nhiệt độ 103 ÷ 105 0C.
6. Cân  phân tích, có khả năng cân đến 0,1 mg.
7. Bộ lọc chân không.

III - THỰC HÀNH
1. Chất rắn tổng cộng và chất rắn bay hơi
a. Chuẩn bị cốc
- Làm khô cốc ở nhiệt độ 103 ÷ 105 0C trong 1 giờ. Nếu xác định cả chất rắn bay hơi, nung cốc 1 giờ ở nhiệt độ 550 ± 50 0C trong tủ nung.
- Làm nguội cốc trong bình hút ẩm đến nhiệt độ cân bằng (trong 1 giờ).
- Cân P0 (mg).
b. Phân tích mẫu
Xác định chất rắn tổng cộng
- Chọn thể tích mẫu sao cho lượng cặn nằm giữa 2,5 mg và 200 mg.
- Chuyển mẫu có dung tích xác định đã được xáo trộn đều vào cốc cân.
- Làm bay hơi nước trong tủ sấy ở nhiệt độ 103 ÷ 105 0C
- Làm nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ cân bằng (trong 1 giờ).
- Cân P1 (mg).
Xác định chất rắn bay hơi
- Thực hiện các bước như phần xác định chất rắn tổng cộng.
- Nung cốc trong tủ ở nhiệt độ 550 ± 50 0C.
- Làm nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ cân bằng (trong 1 giờ).
- Cân P2 (mg).
Chú ý: lặp lại chu kỳ sấy (hoặc nung), làm nguội, để trong bình hút ẩm, và cân cho đến khi thu được trọng lượng không đổi (trọng lượng mất đi < 4% trọng lượng trước đó hoặc 0,5 mg; thậm chí nhỏ hơn).

2. Tổng chất rắn lơ lửng
a. Chuẩn bị giấy lọc sợi thủy tinh
- Làm khô giấy lọc ở nhiệt độ 103 ÷ 105 0C trong 1 giờ.
- Làm nguội giấy lọc trong bình hút ẩm đến nhiệt độ cân bằng (trong 1 giờ).
- Cân P3 (mg).
b. Phân tích mẫu
- Lọc mẫu có dung tích xác định đã được xáo trộn đều qua giấy lọc đã cân.
- Làm bay hơi nước trong tủ sấy ở nhiệt độ 103 ÷ 105 0C.
- Làm nguội giấy lọc trong bình hút ẩm đến nhiệt độ cân bằng (trong 1 giờ).
- Cân P4 (mg).

IV - TÍNH TOÁN
Chất rắn tổng cộng:  
Chất rắn bay hơi:  
Chất rắn lơ lửng:    
Tổng chất rắn hoà tan:  TDS (mg/l) = TS - TSS
Trong đó:
- P0: khối lượng cốc
- P1: khối lượng cốc và mẫu sau khi sấy ở nhiệt độ 103 ÷ 105 0C (mg)
- P2: khối lượng cốc và mẫu sau khi ngung ở nhiệt độ 550 ± 50 0C (mg)
- P3: khối lượng giấy lọc (mg)
- P4: khối lượng giấy lọc và mẫu khi sấy ở nhiệt độ 103 ÷ 105 0C (mg).

V - CÂU HỎI
1. Giải thích tầm quan trọng của việc phân tích chất rắn trong các lĩnh vực :
a. Chất rắn hòa tan và việc cấp nước và việc cấp nước đô thị.
b. Chất rắn tổng cộng và chất trắn bay hơi đối với nước thải và bùn lắng.
c. Chất lắng được và nước thải sinh hoạt
2. Dự đoán kết quả phân tích và giá trị thực khi xác định hàm lượng chất rắn trong các điều kiện sau:
a. Cốc nung còn ẩm.
b. Xác định tổng chất rắn bay hơi khi tỉ lệ magne cacbonate chứa trong mẫu cao.

Bài viết được quan tâm

Máy ép bùn trục vít, máy ép bùn đa đĩa

Máy ép bùn trục vít, máy ép bùn đa đĩa tốt nhất hiện nay Hot

Máy ép bùn trục vít dạng đĩa là một thiết kế cải tiến, bùn không bị nghẹt giữa các khe và làm giảm đáng kể thể tích các bể lắng và nén bùn, tiết kiệm chi phí trong xây dựng hệ thống xử lí nước thải.
Thiết bị tuyển nổi siêu nông DAF

Thiết bị tuyển nổi siêu nông (DAF) công suất 100m3/hr Hot

Bể tuyển nổi được cấu tạo bao gồm một bể tròn hoặc hình chữ nhật. Bên trên bể và đáy bể được thiết kế hai dàn cào bùn. Thiết bị được kết nối với một số thiết bị phụ trợ bên ngoài gồm bình trộn nước, bơm nước trộn, máy nén khí…
Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

1 Response to "Phân tích chỉ tiêu môi trường - Chất rắn (TSS)"

  1. hướng dẫn phân tích TSS này nằm trong tiêu chuẩn nào vậy ạ?
    có áp dụng với chất rắn được k ạ? (phân ủ compost)

    ReplyDelete

Tags

Công nghệ xử lý nước thải (29) Sách nước ngoài (21) Tài liệu xử lý nước thải (19) Xử lý nước thải (16) Phân tích chỉ tiêu môi trường nước (13) Tính toán - thiết kế (11) Autocad (8) Mạng lưới cấp - thoát nước (7) Vi sinh vật học (7) Tin tức môi trường (6) Tài liệu môi trường (6) Vi sinh môi trường (6) Hướng dẫn vận hành (5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (5) Tuyển nổi siêu nông DAF (5) Bản vẽ - Thiết kế (4) Tuyển dụng (4) Đánh giá tác động môi trường - ĐTM (4) Bể lắng (3) Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh (3) Kiến thức cơ bản (3) Kiến thức nâng cao (3) QCVN (3) Thông tư BTNMT (3) Xử lý nước thải chăn nuôi (3) xử lý phospho (3) An toàn lao động (2) An toàn thực phẩm (2) Bể lắng vách nghiêng (2) Hóa học - ứng dụng (2) Hồ sơ môi trường (2) Khoa học môi trường (2) Kỹ sư môi trường (2) Màng MBR (2) Màng lọc RO (2) Sách trả phí (2) Sổ tay hướng dẫn vận hành (2) Tiểu luận (2) Tài liệu xử lý nước cấp (2) Tự động hóa môi trường (2) Xử lý nitơ (2) Xử lý nước cấp (2) Xử lý nước thải bia rượu (2) Xử lý nước thải bột giấy (2) Xử lý nước thải rỉ rác (2) Bài giảng (1) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh (1) Bùn thải nguy hại (1) Công nghệ xử lý tiếng ồn (1) Công ty môi trường (1) Công ty thiết kế (1) Hóa chất xử lý nước (1) Hệ thống xử lý nước cấp (1) Hồ sơ xử lý nước thải (1) Keo tụ - Tạo bông (1) Khí biogas (1) Khí sinh học CH4 (1) Khóa luân tốt nghiệp (1) Khử trùng vi sinh (1) Kiến thức (1) Kết cấu công trình (1) Làm mền nước (1) Lập dự án đầu tư (1) Lắp đặt đường ống (1) Lọc nước RO (1) Mẫu CV xin việc (1) Nhân viên lắp đặt hệ thống (1) Oxy hóa chất béo (1) PAC (1) Phân tích chất thải nguy hại (1) Phân tích chỉ tiêu môi trường (1) Phân tích chỉ tiêu trong không khí (1) Phân tích chỉ tiêu ô nhiễm không khí (1) Phần mềm Enpanet (1) Phần mềm Hwase (1) Phần mềm Qual2e (1) Polyme (1) Thông tư BKHCN (1) Thư ký dự án (1) Trịnh Thị Thanh (1) Trồng rau thủy canh (1) Xử lý chất thải rắn (1) Xử lý khí CO2 (1) Xử lý muối (1) Xử lý nước thải công nghiệp (1) Xử lý nước thải dệt nhuộm (1) Xử lý nước thải mía đường (1) Xử lý nước thải thuộc da (1) Xử lý nước thải thủy sản (1) Xử lý nước thải xeo giấy (1) Xử lý nước thải xi mạ (1) Xử lý nước thải đô thị (1) Xử lý nước uống (1) Âm học kiến trúc (1) Ủ phân compost (1)