Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mu cao su công suất 1000m3/ngay đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mu cao su công suất 1000m3/ngay đêm Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mu cao su công suất 1000m3/ngay đêm
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

Mở đầu
Chương 1: Tổng quan về ngành cao su, thành phần, tính chất đặc trưng nước thải của ngành chế biến mủ cao su
1.1 Tổng quan về ngành cao su
1.1.1 Tổng quan về cây cao su
1.1.2 Tình hình xuất khẩu
1.1.3 Tổng quan về công nghệ chế biến mủ cao su
1.2 Thành phẩn, tính chất đặc trưng của nước thải chế biền mủ cao su
1.2.1 Thành phần, tính chất đặc trưng của nước thải chế biến mủ cao su
1.2.2 Khả năng gây ô nhiễm của nước thải chế biến cao su
Chương 2: Tổng quan về công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su
2.1 Các công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su nước ngoài
2.2 Công nghệ xử lý nước thải chế biến mũ cao su ở Việt Nam
Chương 3: Lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su
3.1 Cơ sở để lựa chọn công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su
3.1.1 Các thông số xử lý
3.1.2 Yêu cầu công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su
3.2 Lựa chọn công nghệ
3.2.1 Sơ đồ công nghệ XLNTCBMCS
3.2.2 Thuyết minh công nghệ
3.3 Các công trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su
3.3.1 Song chắn rác (SCR)
3.3.2 Hố thu gom – HTG
3.3.3 Bể điều hòa – BĐH
3.3.4 Bể UASB (Upflow Anearobic Sludge Blaket)
3.3.5 Bể Aerotank
3.3.6 Bể lắng 2
3.3.7 Hồ hoàn thiện – HHT
Chương 4: Tính toán thiết kế
4.1 Song chắn rác
4.2 Hố thu gom
4.3 Bể điều hòa
4.4 Bể UASB
4.5 Bể aerotank
4.6 Bể lắng 2 54
4.7 Hồ hoàn thiện
4.8 Bể chứa bùn
Chương 5: Dự toán giá thành hệ thống xử lý
5.1 Phần xây dựng
5.2 Phần thiết bị
5.3 Chi phí quản lý vận hành
5.4 Chi phí hóa chất
Chương 6: Kỹ thuật quản lý hệ thống xử lý nước thải
6.1 Nghiệm thu công trình
6.2 Giai đoạn đưa công trình vào hoạt động
6.3 Những phương pháp kiểm tra theo dõi chế độ làm việc của các công trình xử
6.4 Nguyên nhân ảnh hưởng chế độ làm việc bình thường của hệ thống – Biện pháp khắc phục
6.5 Tố chức quản lý và kỹ thuật an toàn
Phụ lục bản vẽ

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mu cao su công suất 1000m3/ngay đêm
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mu cao su công suất 1000m3/ngay đêm"

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594