Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty TNHH Thực Phẩm Hồng Thái

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty TNHH Thực Phẩm Hồng Thái Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty TNHH Thực Phẩm Hồng Thái
9/10 356 bình chọn

Chương 1 MỞ ĐẦU 

1.1.  Đặt vấn đề
1.2.  Mục đích đề tài
1.3.   Nội dung thực hiện
1.4. Phương pháp thực hiện

Chương 2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

2.1. Giới thiệu chung về ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Công nghệ sản xuất của ngành chế biến thực phẩm
2.2. Nguồn gốc phát sinh các chất ô nhiễm trong ngành chế biến thực phẩm
2.3. Tác động do nước thải của ngành chế biến thực phẩm đến môi trường sinh thái
2.4. Các biện pháp xử lý nước thải cho ngành chế biến thực phẩm

Chương 3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỒNG THÁI 

3.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Thực Phẩm Hồng Thái
3.2.  Sơ đồ tổ chức
3.3. Sơ đồ quy trình công nghệ và thuyết minh công nghệ
3.4. Hiện trạng môi trường nước thải của công ty

Chương 4 TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

4.1. Song chắn rác
4.2. Bể thu gom
4.3. Bể lắng cát
4.4. Bể tách dầu
4.5. Bể điều hòa
4.6. Bể sinh học tiếp xúc hiếu khí
4.7. Bể lắng
4.8. Bể khử trùng
4.9. Bể nén bùn
4.10. Máy ép bùn băng tải

Chương 5 MÔ TẢ CÔNG TRÌNH THIẾT BỊ, KHAI TOÁN CÔNG TRÌNH 

5.1. Mô tả công trình và thiết bị
5.2. Dự toán chi phí
5.3. Chi phí vận hành hệ thống
5.4. Tổng chi phí ñầu tư

Chương 6 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH 

6.1. Giai đoạn khởi động
6.2. Vận hành hằng ngày
6.3. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý
6.4. Tổ chức quản lý và kỹ thuật an toàn


Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty TNHH Thực Phẩm Hồng Thái "

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594