Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với 6.000 dân

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với 6.000 dân Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với 6.000 dân
9/10 356 bình chọn
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CẤP
1.1. Tổng quan về nước mặt.
1.2. Hiện trạng chất lượng nước.
1.2.1. Chất lượng nước nguồn.
1.2.2. Yêu cầu chất lượng nước sau khi xử lí.
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ NƯỚC.
2.1. Các biện pháp xử lý cơ bản.
2.2. Dây chuyền công nghệ xử lý nước
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ
3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lí nước.
3.2. Tính toán sơ bộ lưu lượng nước xử lí.
3.3. Đề xuất và lựa chọn quy trình công nghệ xử lí.
3.4. Tính toán công trình chính.
3.4.1. Bể lắng sơ bộ
3.4.2. Bể trộn cơ khí
3.4.3. Bể lắng đứng có ngăn phản ứng
3.4.3. Bể lọc nhanh.
3.4.4. Bể chứa nước sạch.
3.5. Tính toán liều lượng hóa chất và cao trình trạm xử lý.
3.5.1. Tính lượng Clo cần dùng.
3.5.2. Tính toán cao trình trạm xử lý
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước mặt cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư với 6.000 dân
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594