Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tags:
Nghiên cứu xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR Nghiên cứu xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 
MỤC LỤC 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan về nước thải giầu chất cacbon và nitơ cần nghiên cứu 
1.1.1. Một số loại nước thải giàu cacbon và nito 
1.1.2. Ảnh hưởng của nước thải giàu chất hữu cơ và nitơ đến môi trường 
1.2. Quá trình vi sinh xử lý chất hữu cơ và nitơ trong nước thải
1.2.1. Cơ chế loại bỏ các hợp chất hữu cơ trong nước 
1.2.2. Cơ chế của quá trình nitrat hoá 
1.2.3. Cơ chế của quá trình khử nitrat
1.3. Một số phương pháp xử lý chất hữu cơ và nitơ trong nước thải 
1.3.1. Phương pháp thiếu khí – hiếu khí truyền thống
1.3.2. Phương pháp lọc sinh học thiếu khí – hiếu khí
1.3.3. Phương pháp SBR 
1.4. Xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR 
1.4.1. Tổng quan về công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
1.4.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý bằng công nghệ MBBR 
1.4.3.Tình hình nghiên cứu công nghệ ngoài nước và trong nước

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÀU CACBON VÀ NITƠ BẰNG CÔNG NGHỆ MBBR

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 
2.2. Đối tượng nghiên cứu 
2.2.1. Nước thải 
2.2.2.Giá thể di động 
2.2.3. Mô hình nghiên cứu 
2.3. Nội dung thực nghiệm 
2.4. Phương pháp nghiên cứu 
2.4.1 Phương pháp hồi cứu 
2.4.2. Phương pháp thí nghiệm và phân tích 
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu mô hình 
2.4.4. Phương pháp xử lý số liệu 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả vận hành thí nghiệm thích nghi
3.1.1. Chỉ số DO
3.1.2. Chỉ số pH 
3.1.3. Chỉ số MLSS
3.1.4. Diễn biến sự biến đổi chỉ số COD 
3.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ COD/TN
3.2.1. Kết quả loại bỏ COD 
3.2.2. Kết quả loại bỏ TN
3.2.3. Chỉ số MLSS 
3.2.4. Sự chuyển hóa N-NO2 + N-NO3 
3.2.5. Hiệu suất xử lý COD, tổng N và NH3
3.3 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng COD và TN 
3.3.1. Kết quả loại bỏ COD 
3.3.2. Kết quả loại bỏ TN
3.3.3. Chỉ số MLSS 
3.3.4. Sự chuyển hóa N-NO3 và N-NO2 
3.3.5. Hiệu suất xử lý COD, tổng N và NH3
3.4. Kết quả nghiên cứu tính ổn định của thiết bị
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHẦN PHỤ LỤC 
Luận văn thạc sĩ
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594