Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Luận văn: Tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công suất 300m3/ngày đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Luận văn: Tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công suất 300m3/ngày đêm Luận văn: Tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công suất 300m3/ngày đêm
9/10 356 bình chọn
Tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công suất 300m3/ngày đêm

MỤC LỤC

Chương1 : Tổng quan chung về nước thải sinh hoạt và các vấn đề môi trường từ nước thải sinh hoạt

1.1.Tổng quan chung về hoạt động kinh doanh khách sạn ở nước ta
1.2 Các vấn đề môi trường phát sinh từ hoạt động kinh doanh khách sạn
1.3.Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn và phát sinh nước thải
1.4.Tính chất của nước thải sinh hoạt và ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đối với môi
trường

Chương 2 : Tổng quan các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt  

2.1.Các phương pháp tiền xử lý ( xử lý sơ bộ )
2.1.1. Song chắn rác
2.1.2.Bể lắng cát
2.1.3.Bể thu dầu mỡ
2.1.4.Bể điều hòa
2.1.5. Bể keo tụ
2.2.Các phương pháp xử lý các chất hữu cơ (COD,BOD)
2.2.1.Xử lý sinh học bàng phương pháp kị khí
2.2.2.Xử lý sinh học bằng phương pháp hiếu khí
2.3.Các phương pháp khử các chất dinh dưỡng ( hợp chất Nitơ và Phốtpho )
2.3.1 .Khử nito bằng phương pháp sinh học
2.3.2.Khử photpho bằng phương pháp sinh học
2.4.Các phương pháp khử trùng ( loại bỏ vi sinh vật)

Chương 3 :Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý nước thải khách sạn

3.1. Số liệu thiết kế và tiêu chuẩn thải (QCVN 14 - 2008)
3.2.Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp
3.3. Giới thiệu một số công nghệ và sơ đồ dây chuyền xử lý nước thải sinh hoạt ở các thành
phố của nước ta
3.4. Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước thải khách sạn
3.5. Thuyết minh dây chuyền công nghệ xử lý nước thải

Chương 4 : Tính toán các công trình và thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải khách sạn

4.1.Tính toán các công trình xử lý sơ bộ
4.1.1.Tính bể thu dầu mỡ từ khu vực bếp
4.1.2.Tính toán hố thu nước sau các nhà vệ sinh từ các phòng trong khách sạn
4.1.3.Tính toán bể lắng kết hợp với keo tụ sau bộ phận giặt là
4.2.Tính toán thiết bị chính của hệ thống xử ly chung nước thải khách sạn
4.2.1.Mương dẫn nước thải
4.2.2. Song chắn rác
4.2.3.Máy nghiền
4.2.4.Hố thu gom nước thải
4.2.5.Bể điều hòa lưu lượng
4.2.6.Bể yếm khí UASB
4.2.7.Tính toán bể hiếu khí Aerotank
4.2.8. Bể lắng thứ cấp
4.2.9.Bể chứa bùn
4.2.10.Trống sinh học ( đĩa sinh học RBC)
4.2.11. Khử trùng
4.3.Tính toán thiết bị phụ của hệ thống xử ly chung nước thải khách sạn
4.3.1. Tính bơm nước thải từ hố thu gom sang bể điều hoà
4.3.2. Tính bơm nước thải từ bể điều hoà sang bể yếm khí UASB
4.3.3. Tính bơm bùn
4.3.4.Máy nén khí cho bể Aerotank
4.4. Tính toán giá thành xây dựng và chi phí xử lý nước thải
Xử lý nước thải khách sạn
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel
Hotline: 0904.006.594