NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN THAN

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN THAN NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP  NHIỆT ĐIỆN THAN
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN THAN

1.1. Khái quát về nhiệt điện và ngành công nghiệp nhiệt điện than
1.2. Thực trạng phát triển
1.2.1. Trên thế giới
1.2.2. Tại Việt Nam

CHƯƠNG II. TÁC ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN THAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI

2.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải
2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN THAN

3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường không khí
3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường nước
3.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải phát sinh từ nhà máy
3.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm do tác động của nước làm mát của NMĐ
3.3. Biện pháp giảm thiểu do chất thải rắn
3.3.1.Chất thải rắn thông thường
3.3.2. Chất thải rắn sinh hoạt
3.3.3. Chất thải nguy hại CTNH
3.3.4. Tro xỉ
3.4. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan tới chất thải từ quá trình họat động của nhà máy
3.4.1. Giảm thiểu và kiểm soát tiếng ồn, độ rung
3.4.2. Giảm thiểu tác động tới môi trường sinh thái

CHƯƠNG IV: CƠ HỘI VÀ GIẢI PHÁP CP, BAT TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN THAN

4.1. Áp dụng sản xuất sạch hợn - Cleaner production (cp)
4.2. Kỹ thuật sẵn có tốt nhất (Best Available Techniquies - BAT)

CHƯƠNG V: ÁP DỤNG ISO 14.000 VÀ NHÃN SINH THÁI CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN THAN

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
NGĂN NGỪA Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP  NHIỆT ĐIỆN THAN
Tài liệu môi trường

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo Hot

Tham gia cộng đồng trên Zalo để nhận được sự tương tác tốt hơn.
Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo Hot

Nhóm đăng và tìm thông tin tuyển dụng ngành môi trường.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tải trợ

Liên kết

Hóa Chất Xử Lý Nước Thải | Vi sinh môi trường | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Mật rỉ không màu, Mật rỉ đường | Van và Thiết bị đo lường | Cộng đồng kỹ thuật cơ điện VN
Hotline: 09.8484.2357