NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Tài Liệu Đào Tạo và Huấn Luyện Về An Toàn Vệ Sinh Lao Động

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tài Liệu Đào Tạo và Huấn Luyện Về An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tài Liệu Đào Tạo và Huấn Luyện Về An Toàn Vệ Sinh Lao Động
9/10 356 bình chọn

Mục Lục

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ATLĐ

1. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
1.1. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ
1.2. Người sử dụng lao động có quyền
2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
2.1. Người lao động có nghĩa vụ
2.2. Người lao động có quyền

II. NỘI QUY AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

A. TRẬT TỰ TRONG CÔNG TY
B. TRANG PHỤC VÀ TÁC PHONG LÀM VIỆC 
C. AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG 
D. BẢO VỆ TÀI SẢN, BÍ MẬT CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH
E. HÌNH THỨC KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

III. KẾ HOẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Các biện pháp kỹ thuật về an toàn và phòng chống cháy nổ 
2. Các biện pháp kỹ thuật về vệ sinh lao động, phòng chống độc hại và cải thiện điều kiện lao động
2.1. Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân 
2.2. Chăm sóc sức khỏe người lao động 
2.3. Tuyên truyền giáo dục huấn luyện về BHLĐ

IV. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TẠI NƠI LÀM VIỆC

1. Khái niệm chung về yếu tố nguy cơ tại nơi làm việc
1.1. Yếu tố tác hại nghề nghiệp
1.2 Yếu tố lối sống
2. Các yếu tố nguy cơ phổ biến tại nơi làm việc
2.1. Tiếng ồn
2.2. Rung chuyển
2.3. Nhiệt độ cao
2.4. Tác hại của bụi
2.5. Biện pháp dự phòng

V. CÔNG DỤNG, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

1. Công dụng của các loại phương tiện bảo vệ cá nhân
2. Cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân
2.1. Kính bảo hộ lao động
2.2. Nón bảo hộ lao động
3. Khẩu trang hoạt tính
4. Nút tai chống ồn
5. Găng tay bảo hộ
6. Giày bảo hộ

VI. PHƯƠNG PHÁP SƠ CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG KHI GẶP TAI NẠN, SỰ CỐ
VII. CÁCH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ

1. Mục đích
2. Ưu tiên trong trường hợp xảy ra sự cố
3. Biện pháp, quy trình phòng ngừa và chuẩn bị cho việc ứng phó sự cố
4. Biện pháp quản lý
5. Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp
5.1. Đối với sự cố cháy nổ
5.2. Đối với tai nạn lao động
5.3. Đối với tai nạn rơi vãi, ngã đổ CTNH
5.4 Quy trình rút gọn ứng phó với sự cố đổ và rò rỉ CTNH
6. Tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận
6.1. Phạm vi
6.2. Nội dung
7.1. Xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm nước mặt
7.2. Xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường đất

Tài Liệu Đào Tạo và Huấn Luyện Về An Toàn Vệ Sinh Lao Động 
Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo Hot

Tham gia cộng đồng trên Zalo để nhận được sự tương tác tốt hơn.
Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo Hot

Nhóm đăng và tìm thông tin tuyển dụng ngành môi trường.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tải trợ

Liên kết

Vi sinh môi trường | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Mật rỉ không màu, Mật rỉ đường | Van và Thiết bị đo lường | Cộng đồng kỹ thuật cơ điện VN
Hotline: 09.8484.2357