Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản công suất 400m3 ngày đêm

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản công suất 400m3 ngày đêm Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản công suất 400m3 ngày đêm
9/10 356 bình chọn
Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Tổng quan về ngành thuỷ sản và các vấn đề ô nhiễm môi trường

Chương 3: Tổng quan về công ty chế biến thuỷ sản sản xuất khẩu Kiên Giang

Chương 4: Tổng quan về phương pháp xử lý nước thải

Chương 5: Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu Kiên Giang

Chương 6: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu Kiên Giang

Chương 7: Khai toán công trình xử lý nước thải

Kết luận kiến nghị

Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản công suất 400m3 ngày đêm
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản công suất 400m3 ngày đêm"

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594