NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Tài liệu Metcalf and Eddy (2014)

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tài liệu Metcalf and Eddy (2014) Tài liệu Metcalf and Eddy (2014)
9/10 356 bình chọn

Mục lục

Chapter 1: Introduction to Wastewater Treatment and Process Analysis

Chapter 2: Wastewater Characteristics

Chapter 3: Wastewater Flowrates and Constituent Loadings

Chapter 4: Wastewater Treatment Process Selection, Design, and Implementation

Chapter 5: Physical Unit Operations

Chapter 6: Chemical Unit Processes

Chapter 7: Fundamentals of Biological Treatment

Chapter 8: Suspended Growth Biological Treatment Processes

Chapter 9: Attached Growth and Combined Biological Treatment Processes

Chapter 10: Anaerobic Suspended and Attached Growth Biological Treatment Processes

Chapter 11: Separation Processes for Removal of Residual Constituents

Chapter 12: Disinfection Processes

Chapter 13: Processing and Treatment of Sludges

Chapter 14: Biosolids Processing, Resource Recovery and Beneficial Use

Chapter 15: Plant Recycle Flow Treatment and Nutrient Recovery

Chapter 16: Air Emissions from Wastewater Treatment Facilities and Their Control

Chapter 17: Energy Considerations in Wastewater Management

Chapter 18: Wastewater Management: Future Challenges and Opportunities

Appendix A: Conversion Factors

Appendix B: Physical Properties of Selected Gases and the Composition of Air

Appendix C: Physical Properties of Water

Appendix D: Statistical Analysis of Data

Appendix E: Dissolved Oxygen Concentration in Water as a Function of Temperature, Salinity and Barometric Pressure

Appendix F: Carbonate Equilibrium

Appendix G: Moody Diagrams for the Analysis of Flow in Pipes

Appendix H: Analysis of Nonideal Flow in Reactors Using Tracers

Appendix I: Modeling Nonideal Flow in Reactors

Wastewater Engineering – Treatment and Reuse – Metcalf & Eddy (4th Edition)

Link download

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo Hot

Tham gia cộng đồng trên Zalo để nhận được sự tương tác tốt hơn.
Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo Hot

Nhóm đăng và tìm thông tin tuyển dụng ngành môi trường.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Tài liệu Metcalf and Eddy (2014)"

Đăng nhận xét

Được tải trợ

Liên kết

Hóa Chất Xử Lý Nước Thải | Vi sinh môi trường | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Mật rỉ không màu, Mật rỉ đường | Van và Thiết bị đo lường | Cộng đồng kỹ thuật cơ điện VN
Hotline: 09.8484.2357