Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Advanced Air and Noise Pollution Control: Volume 2

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Advanced Air and Noise Pollution Control: Volume 2 Advanced Air and Noise Pollution Control: Volume 2
9/10 356 bình chọn
Hai mươi lăm năm qua đã chứng kiến ​​nỗ lực ngày càng tăng trên toàn thế giới nhằm khôi phục chất lượng môi trường của chúng ta và bảo vệ nó khỏi những tác động suy giảm của ô nhiễm không khí, tiếng ồn, chất thải rắn và nước. 

Trong Kiểm soát Ô nhiễm Tiếng ồn và Không khí Nâng cao: Sổ tay Kỹ thuật Môi trường, Tập 2, các nhà giáo dục hàng đầu về kiểm soát ô nhiễm và các chuyên gia thực hành mô tả cách thức kết hợp nhiều hệ thống quy trình tiên tiến khác nhau có thể được sắp xếp để giải quyết các vấn đề ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nhiệt. 

Mỗi chương thảo luận chi tiết về nhiều cách kết hợp quy trình khác nhau, cùng với các đánh giá kinh tế và kỹ thuật, và trình bày giải thích về các nguyên tắc đằng sau các thiết kế, cũng như nhiều thiết kế biến thể hữu ích cho các kỹ sư hành nghề. Trọng tâm xuyên suốt là phát triển các giải pháp kỹ thuật cần thiết từ các nguyên tắc cơ bản của hóa học, vật lý và toán học. 

Các tác giả cũng bao gồm các tài liệu tham khảo rộng rãi, dữ liệu chi phí, phương pháp thiết kế, hướng dẫn lắp đặt và vận hành các thiết bị và hệ thống quy trình kiểm soát ô nhiễm không khí khác nhau và các Công nghệ hiện có tốt nhất (BAT) để kiểm soát ô nhiễm không khí, nhiệt và tiếng ồn. 

Một tập đồng hành, Kỹ thuật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí: Sổ tay Kỹ thuật Môi trường, Tập 1 khảo sát nghiêm túc các nguyên tắc và thực hành liên quan đến các quy trình kiểm soát ô nhiễm không khí cơ bản.

Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn tiên tiến và có tính thực tiễn cao: Sổ tay Kỹ thuật Môi trường, Tập 2 cung cấp cho các nhà giáo dục, sinh viên và kỹ sư thực hành nền tảng vững chắc về các nguyên tắc của lĩnh vực quan trọng này, cũng như các phương pháp hiệu quả để phát triển các công nghệ giảm thiểu tối ưu với chi phí hoàn toàn phù hợp với mức độ giảm thiểu đạt được.

Advanced Air and Noise Pollution Control: Volume 2

Link download

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Advanced Air and Noise Pollution Control: Volume 2"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594