NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

TỔNG HỢP TIÊU CHUẨN THIÊT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
TỔNG HỢP TIÊU CHUẨN THIÊT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỔNG HỢP TIÊU CHUẨN THIÊT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
9/10 356 bình chọn

1. TCVN 4474-1987 về Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế - (Tải xuống)

2. . TCVN 4519-1988 vê hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - (Tải xuống)

3. TCVN 5942-1995 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước mát - (Tải xuống)

4. TCXDVN 33 2006 Cấp nước mạng lưới đường ống - (Tải xuống)

5. TCXDVN 51-2008 về Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - (Tải xuống)

6. TCVN 7957-2008 Thoát nước mạng lưới công trình bên ngoài, tiêu chuẩn thiết kế - (Tải xuống)

7. TCVN 4037-2012 về Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa - (Tải xuống)

8. TCVN 4038-2012  Thoát nước - thuật ngữ và định nghĩa - (Tải xuống)

Thiết bị lọc tự rửa ngược (STF)

Bộ lọc tự rửa - Sản xuất: Tây Ban Nha Hot

Thiết bị lọc rửa tự động (STF filter/EU/G7) ứng dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng (SS) cho Nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "TỔNG HỢP TIÊU CHUẨN THIÊT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594