Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất gạch không nung từ nguồn phế liệu của nhà máy xi măng

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tags:
Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất gạch không nung từ nguồn phế liệu của nhà máy xi măng Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất gạch không nung từ nguồn phế liệu của nhà máy xi măng
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG BIỂU 
DANH MỤC HÌNH VẼ 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. KHÁI QUÁT VỀ GẠCH KHÔNG NUNG
1.1.1. Phân loại gạch không nung
1.1.2. Vai trò của gạch không nung trong xây dựng
1.1.3. Thực trạng sản xuất gạch không nung trên Thế giới và Việt Nam
1.1.4. Những ưu điểm và hạn chế của gạch không nung hiện nay
1.2. NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG
1.2.1. Chất kết dính 
1.2.2. Cốt liệu 
1.2.3. Phụ gia khoáng
1.2.4. Các nguồn vật liệu khác
1.2.5. Nước cho sản xuất gạch không nung 
1.3. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO GẠCH KHÔNG NUNG
1.3.1. Công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt
1.3.2. Công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp
1.3.3. Sản xuất gạch không nung từ đất đá thải
1.3.4. Sản xuất gạch không nung từ đá mạt 
1.3.5. Sản xuất gạch không nung tự dưỡng

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu 
2.2.2. Phương pháp điều tra và khảo sát thực tế 
2.2.3. Phương pháp thực nghiệm
2.2.4. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC ĐÁ VÔI VÀ SẢN XUẤT XI MĂNG CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG TRUNG SƠN
3.1.1. Sơ lược về Nhà máy xi măng Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
3.1.2. Quy trình công nghệ khai thác mỏ đá vôi Lộc Môn
3.1.3. Quy trình công nghệ sản xuất xi măng
3.1.4. Kết quả xác định các thành phần thải trong quá trình khai thác và quá trình sản xuất xi măng
3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM GẠCH KHÔNG NUNG TỪ NGUỒN PHẾ THẢI CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG TRUNG SƠN
3.2.1. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không nung cấp phối M1 
3.2.2. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không nung cấp phối M2 
3.2.3. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không nung cấp phối M3 
3.2.4. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không nung cấp phối M4 
3.2.5. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không nung cấp phối M5
3.2.6. Kết quả chế tạo thử nghiệm gạch không nung cấp phối M6 
3.3. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG CHO NHÀ MÁY XI MĂNG TRUNG SƠN – LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNH
3.3.1. Quy trình sản xuất gạch không nung từ phế thải chứa đất
3.3.2. Quy trình sản xuất gạch không nung từ đá mạt
3.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ
3.4.1. Tính chi phí sản xuất cho 1 viên gạch không nung theo cấp phối M2
3.4.2. Tính chi phí sản xuất cho 1 viên gạch không nung theo cấp phối M5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất gạch không nung
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel
Hotline: 0904.006.594